Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury základních škol

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 28. června 2017 2.výzvu MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol I (č. 030/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 28.6. 2017 od 10 h. do 29.9. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční v úterý 18.7. 2017 od 10 h. v kanceláři MAS.