Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I

Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. vyhlašuje dne 3. února 2020 13. výzvu Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I (č. 425/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 3.2. 2020 od 10:00 hod. do 31.3. 2020 do 13 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční v pátek 14.2. 2020 od 13:00 hod. v Hlavní kanceláři MAS v Dobrušce.