Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury základních škol II

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 15. března 2018 8.výzvu MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II (č. 135/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 15.3. 2018 od 10 h. do 4.5. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. K této výzvě MAS uspořádá informační seminář, který se uskuteční v úterý 20.3. 2018 od 10 h. v kanceláři MAS v Dobrušce. Případné zájemce o seminář prosíme předem o nahlášení účasti.