Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 2. ledna 2018 7.výzvu MAS POHODA-IROP-Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I (č. 097/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 2.1. 2018 od 10 h. do 9.2. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 18.1. 2018 od 9 h. v kanceláři MAS v Dobrušce.