Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání I

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 31. května 2019 12. výzvu MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (č. 344/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 31.5. 2019 od 10:00 hod. do 31.8. 2019 do 13 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční ve středu 26.6. 2019 od 8:30 hod. v Hlavní kanceláři MAS v Dobrušce.