Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na podporu Bezpečnosti dopravy

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 19. července 2017 3.výzvu MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (č. 044/06_16_038/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). Příjem žádostí bude probíhat od 19.7. 2017 od 14 h. do 29.9. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+Informační seminář k této výzvě se uskuteční v úterý 1.8. 2017 od 10 h. v kanceláři MAS.