Zpět na výpis |

Vyhlášení výzvy na Cyklodopravu I a pozvánka na seminář

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. prosince 2018 11.výzvu MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (č. 261/06_16_038/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na podporu cyklodopravy. Příjem žádostí bude probíhat od 10.12. 2018 od 10 h. do 17.01. 2019 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zároveň bychom chtěli pozvat všechny zájemce na informační seminář, který se uskuteční v pondělí dne 17.12. 2018 od 13 h. v učebně autoškoly v budově kanceláře MAS (Opočenská 436, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail manager%z%pohodavenkova.cz nejpozději do pátku 14.12. 2018 do 17 hodin.