Zpět na výpis |

Vyhlášení 4. Výzvy MAS v rámci PRV

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 13. března 2020 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví, vybraných nezemědělských činností a společenský potenciál lesů v rámci Fichí č. 2, 4, 5 a 6. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech 30. března - 13. dubna 2020Informační seminář pro žadatele se uskuteční v pátek dne 13.3. 2020 od 13 h. v Hlavní kanceláři MAS v Dobrušce.