Zpět na výpis |

Vyhlášení 3. Výzvy MAS v rámci PRV

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 3. ledna 2019 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na vzdělávací a informační akce a na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví a vybraných nezemědělských činností v rámci Fichí č. 1, 2, 3, 4 a 6. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech 14.-28. února 2019Informační seminář pro žadatele se uskuteční v pátek 18.1. 2019 od 13 h. v učebně autoškoly v 2. patře v budově kanceláře MAS v Dobrušce.