Zpět na výpis |

Vyhlášení 1. Výzvy MAS v rámci PRV

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. února 2017 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví a vybraných nezemědělských činností v rámci Fichí č. 2, 3, 4 a 6. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat ve dnech 10.-24. března 2017 po telefonické či e-mailové domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat u vedoucího zaměstnance strategie CLLD.