Zpět na výpis |

Seznam 9 přijatých žádostí o podporu ve výzvě IROP 10

10. výzvy zaměřené na podporu pořízení Techniky pro IZS II bylo prostřednictvím MS2014+ předloženo 9 žádostí o podporu.