Zpět na výpis |

Schválení Strategie CLLD na období 2021-2027

Dne 29.6.2021 byla Valnou hromadou MAS, která proběhla ve sklepní restauraci pivovaru Rampušák v Dobrušce, schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027. Děkujeme členům Valné hromady za účast a zapojení se do procesu přípravy tohoto stěžejního dokumentu.