Zpět na výpis |

Schválení Evaluační zprávy MAS POHODA venkova, z.s.

MAS POHODA venkova, z.s. zpracovala střednědobé hodnocení dosavadní činnosti v tomto programovém období (2014-2020) a přeložila výslednou Evaluační zprávu na MMR dne 18.6. 2019, přičemž tato zpráva byla bez připomínek dne 24.6. 2019 schválena. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným stranám za spolupráci při přípravě této zprávy, na které se průběžně pracovalo od ledna do června roku 2019. Evaluační zpráva je k dispozici k nahlédnutí zde.