Zpět na výpis |

Projekt OPZ + se začíná realizovat

Od 1. března 2023 se na území Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. začíná realizovat projekt s názvem Podpora rodin na území MAS POHODA venkova v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt je zaměřený na dva okruhy:

1) Sociální znevýhodnění: cílem je zajistit sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob v rámci sociální problematiky rodin a prevence sociálně-patologických jevů mimo školu prostřednictvím programů zmírňujících sociální znevýhodnění, prevence sociálně-patologických jevů komunitního pracovníka.

2) Podpora rodin: cílem je umožnit slaďování péče o děti s prací a  výkonem své profese prostřednictvím zajištění služeb péče o děti se zaměřením na podporu a rozvoj přirozených vazeb v komunitě prostřednictvím komunitních táborů a dětského klubu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.