Zpět na výpis |

Prodloužení výzvy na Podporu kulturního dědictví

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. oznamuje, že z důvodu technických problémů systému MS2014+, které znemožňují žadatelům podávat žádosti o podporu do 1.výzvy MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP, bylo posunuto datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 5. 5. 2017 13:00:00 na 19. 5. 2017 13:00:00.