Zpět na výpis |

Proběhl třetí ročník 4.0 DAY - Den pro rozvoj vztahu k technice

Proběhl třetí ročník 4.0 DAY - Den pro rozvoj vztahu k technice 

16. února 2023, Nové Město nad Metují

 

Dne 16. února se konal již třetí ročník dne pro rozvoj vztahu k technice – tzv. 4.0 DAY.

Den byl připraven pro žáky 7. ročníků základních škol z Novoměstska a Náchodska v prostorách novoměstské střední průmyslové školy. I v letošním roce bylo cílem projektového dne přiblížit technický svět dětem a celkově podpořit rozvoj vztahu k technice.

 

Zážitkový den pořádala SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují ve spolupráci s MAS POHODA venkova, z. s., novoměstskými základními školami a dalšími partnery. Pod koordinací Místní akční skupiny došlo v rámci projektu MAP II Novoměstsko k propojení různých stupňů škol v území a podnikatelské sféry, z čehož vznikla myšlenka tzv. 4.0 DAY. „Jsme rádi, že se i nadále daří rozvíjet partnerství, spolupráci škol a firem na Novoměstsku. 4.0 DAY pokračuje, v tomto ročníku i bez podpory projektu, který to bohužel, dle pravidel, neumožňuje. O to více si ceníme této udržitelné aktivity v území Novoměstska.“ uvedla Ing. Olga Prázová z MAS POHODA venkova z. s.

Den byl koncipován formou stanovišť, které zajišťovali učitelé z novoměstské střední a základních škol ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, a to s firmami ATAS elektromotory Náchod a. s. a Hronovský s.r.o. Děti si v průběhu dne prošly jak manuální činností, tak robotikou, základy programování a dalšími aktivitami spojenými se světem techniky. Seznámily se s 3D tiskem, mikropočítači, roboty (ozoboti, Edison). Vyzkoušely si práci na hobby pilce a brusce. Vyrobily si ve školních dílnách píšťalku a zároveň si otestovaly své znalosti ze světa techniky v Kahoot kvízu. 4.0 DAY #03 se zúčastnilo 188 žáků sedmých ročníků základních škol. „Zpětná vazba od žáků a jejich učitelů je pro nás jasným ukazatelem uspořádat další ročník a zároveň prohlubovat nastavenou spolupráci v našem území.“ uvedla Mgr. Klára Barešová, ředitelka SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují.

Nedílnou součástí dne byla tzv. 4.0 RELAX ZONE, kde byl připraven fotokoutek, zážitkově-informační blok k vývoji průmyslu 1.0–5.0, představení robotů VEX a virtuálních brýlí od společnosti AV MEDIA. Rádi jsme přivítali i společnost ŠKODA AUTO, a.s., která s námi již od prvního ročníku pomáhá rozvíjet vztah k technice a to prostřednictvím nejmodernější techniky - virtuální reality z prostředí automotive.

 

 

Tisková zpráva ke stažení zde.