Zpět na výpis |

Proběhl seminář ke komunitní energetice

ℹ️ Naše MAS v úterý 10. 10. 2023 uspořádala seminář na téma "Komunitní energetika". Přednášejícím byl Mgr. Michal Svoboda, který přítomným účastníkům přiblížil ve své působivé prezentaci témata, která jsou velmi aktuální a diskutovaná. Přednesl aktuální informace týkající se vývoje legislativy upravující sdílení energií, doporučené kroky pro místní samosprávy při hledání úspor a využívání vhodných dotačních titulů na financování energetických opatření a další zajímavá témata.
Semináře se účastnil i Ing. David Knill, který působí jako poradce EKIS a zástupci samospráv i občané se na něho mohou obracet při poskytování konzultací pro realizaci úsporných opatření v rámci NZÚ, bližší info zde http://www.irin.cz/cs/
 
Prezentaci ze semináře naleznete zde.