Zpět na výpis |

Přijaté žádosti ve výzvě IROP 14

K poslednímu dni měsíce září byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 14. výzvy zaměřené na Bezpečnost dopravy a cyklodopravy I byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 4 žádosti o podporu, přičemž výzva byla vyhlášena dne 20.7.2020 s alokací 10.145.826,00 Kč (CZV).