Zpět na výpis |

Přijaté žádosti ve výzvách OPZ 8 a IROP 12

Poslední den měsíců července a srpna byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev MAS. Do 8. výzvy z programového rámce OPZ zaměřené na Prorodinná opatření III byly prostřednictvím MS2014 + předloženy celkem 3 žádosti o podporu, do 12. výzvy z programového rámce IROP zaměřené na Infrastrukturu škol a zájmového a neformálního vzdělávání I byly předloženy 2 žádosti o podporu.