Zpět na výpis |

Přijaté žádosti ve výzvách OPZ 6 a 7

V pátek dne 2.11. 2018 byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev MAS z programového rámce OPZ. Do 6. výzvy zaměřené na Sociální začleňování II nebyla prostřednictvím MS2014+ předložena žádná žádost, naopak do 7. výzvy zaměřené na Podporu zaměstnanosti II byly předloženy 2 žádosti o podporu.