Zpět na výpis |

Přijaté žádosti ve výzvách OPZ 4 a IROP 7

V pátek 9.2. 2018 byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev MAS. Do 4. výzvy z programového rámce OPZ zaměřené na Sociální podnikání byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 2 žádosti o podporu, do 7. výzvy z programového rámce IROP zaměřené na Infrastrukturu středních a vyšších odborných škol byly taktéž předloženy 2 žádosti.