Zpět na výpis |

Modifikace výzvy na Sociální podnikání (IROP)

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 22. ledna 2018 provedla změny v 6.výzvě MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (č. 014/06_16_074/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Na základě modifikace došlo k posunu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ a to z 9.2. 2018 na 9.3. 2018 v 13 hodin.