Zpět na výpis |

Dotazníkové šetření k přípravě nové Strategie CLLD 2021-2027

V současné době se naše MAS připravuje na příští programové období 2021–2027 a sbírá podněty k tvorbě nové Strategie rozvoje území obcí v MAS POHODA venkova. Tento dokument pomůže našemu regionu k získání finančních prostředků z programů EU i v novém programovém období 21+, proto vás žádáme o spolupráci a vyplnění dotazníku zde, a to nejdéle do konce ledna 2021. Pojďte s námi společně tvořit budoucnost místa, kde jsme doma, za což Vám v této nelehké době předem děkujeme!