Zpět na výpis |

Aktualizace seznamu žádostí ve vývě PRV 1

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 15.8. 2017 aktualizovala Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě č. PRV 1. Důvodem aktualizace je úprava bodového hodnocení u projektu předloženého v rámci Fiche č. 3 na základě výzvy RO SZIF HK. Tato úprava nemá vliv na vybrané a nevybrané žádosti, pouze dochází ke snížení bodového zisku. Aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných žádostí najdete zde.