Zpět na výpis

Setkání k přípravě OP Z+

V měsících dubnu až červnu 2022 intenzivně pracovali a scházeli se oslovení aktéři v rámci přípravy projektu OP Z+. Osloveny byly obce a města v regionu, proběhla setkání odborníků, kteří se pohybují ve výchovně-vzdělávacím procesu včetně zástupců obcí a NNO a zároveň probíhalo informování veřejnosti na Dni IZS dne 3.6.2022 v Dobrušce. Záměr Akčního plánu byl představen a prodiskutován v červnu 2022 na Valné hromadě MAS. Zápisy, výstupy a prezenční listiny jsou umístěny v souborech níže.

Zápis z 1. setkání k přípravě OP Z+ dne 13.04.2022

Zápis z 2. setkání k přípravě OP Z+ dne 03.05.2022

Zápis ze 3. setkání k přípravě OP Z+ dne 07.06.2022

Informování o přípravě OP Z+ Den IZS 03.06.2022