Zpět na výpis

Výzva IROP 9 - Kulturní dědictví II

Výzva číslo 036/06_16_073/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 7.9. 2018, ukončení příjmu 23.11.2018 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 9.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II (vyhlášena 7.9. 2018, ukončení příjmu 23.11. 2018 v 13 h.)

 
Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu: