Zpět na výpis

Výzva IROP 2 - Infrastruktura ZŠ I

Výzva číslo 030/06_16_075/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 28.6. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol I (vyhlášena 28.6. 2017, ukončení příjmu 29.9. 2017 v 13 h.)

Kontrolní listy MAS:

Seznamy Žádostí o podporu:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.


Upozorňujeme
 žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.