Zpět na výpis

Výzva IROP 1 - Kulturní dědictví I

Výzva číslo 007/06_16_073/CLLD_15_01_071.
Vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 19.5.2017 v 13 h.

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný Text výzvy 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 19.5. 2017 v 13 h.)

Původní Text výzvy 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 5.5. 2017 v 13 h.)

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+, Metodické listy indikátorů či seznam podporovaných památek.

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Kontrolní listy MAS:

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: