Místní akční skupina POHODA venkova se pomalu začala připravovat na nové programovací období 2014-2020. Stěžejním úkolem pro následující programovací období bude vytvoření nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS POHODA venkova. Tvorba této strategie bude z velké části probíhat komunitním způsobem, tedy se zapojením veřejnosti a občanů.

Projektový list a anketa
První možností, jak můžete přispět ke směřování strategie, je, že vyplníte Projektový list, ve kterém popíšete Vaše záměry, které byste chtěli realizovat (každý může samozřejmě uvést více námětů) a společně s tím odpovíte na několik anketních otázek. Vyplněné odešlete dle instrukcí uvedených v dokumentech nejpozději do 30.4. 2014.

Projektový list a anketa ke stažení (ve formátu .doc)

Za vyplnění a spolupráci předem děkujeme.

Veřejná projednání k tvorbě strategie
Chcete-li přispět k tvorbě integrované strategie svojí troškou do mlýna, rádi Vás uvítáme na některém z veřejných setkáních...

Pozvánka na setkání 22.1. 2014, Nový Hrádek (pro území obcí: Borová, Česká Čermná, Deštné v Orl. h., Nový Hrádek, Olešnice v Orl. h., Sedloňov a Sněžné) vč. výstupů, prezenční listiny a fotogalerie z jednání.

Pozvánka na setkání 19.2. 2014, Dobruška (pro území obcí: Bačetín, Bohdašín, Bystré, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Mokré, Ohnišov, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val) vč. výstupů, prezenční listiny a fotogalerie z jednání.

Pozvánka na setkání 4.3. 2014, Nové Město nad Metují (pro území obcí: České Meziříčí, Jestřebí, Králova Lhota, Libchyně, Mezilesí, Nové Město nad Metují, Přibyslav, Rohenice, Sendraž, Slavoňov) vč. výstupů, prezenční listiny a fotogalerie z jednání.

Článek o setkání v NMnM dne 4.3. 2014 (Náchodský deník ze dne 14.3. 2009)

Dotazník k veřejným setkáním (pro účely přípravy na setkání)

Pozvánka na setkání 20.8. 2015, Přírodní divadlo Val (prioritizace, finanční plán, indikátory) vč. podkladů, dotazniku, výstupů, prezenční listiny a fotogalerie z jednání.

Pozvánka na setkání 17.9. 2015, Obecní dům Dobré (prioritizace, finanční plán, indikátory) vč. podkladů č.1, podkladů č.2, podkladů č.3, výstupů, prezenční listiny z jednání.

Zasedání tematických pracovních skupin
Chcete-li přispět k tvorbě integrované strategie svojí troškou do mlýna, rádi Vás uvítáme na některém z veřejných zasedání tematických pracovních skupin...

Pozvánka na první zasedání tematických pracovních skupin 10.4. 2014, Val - pro skupiny: Vybavenost obcí (od 16 h.), Volný čas (od 17 h.) a Zemědělské podnikání (od 18 h.) vč. podkladů, výstupů, prezenční listiny č. 1, prezenční listiny č. 2, prezenční listiny č. 3 a fotogalerie z jednání.

Pozvánka na druhé zasedání tematických pracovních skupin 26.6. 2014, Val - pro skupiny: Vybavenost obcí, Volný čas, Cestovní ruch (od 17 h.) a Zemědělské a nezemědělské podnikání (od 18 h.) vč. výstupů a prezenční listiny č. 1, prezenční listiny č. 2 z jednání.

Další setkání k přípravě SCLLD
Další setkání k přípravě SCLLD se konají v rámci jednání ke konkrétním oblastem, jako je např. regionální školství či spolupráce MAS a obcí...

Pozvánka na setkání starostů 28.11. 2013 v Dobrušce (úvodní setkání k přípravě SCLLD) vč. prezentace a prezenční listiny.

Pozvánka na Kulatý stůl pro starosty 19.2. 2015 v Dobrušce vč. prezentace a prezenční listiny.

Pozvánka na jednání k přípravě Místního akčního plánu vzdělávání 14.4. 2015 v Dobrém vč. zápisu a prezenční listiny z jednání.

Pozvánka na jednání k přípravě Místního akčního plánu vzdělávání 4.6. 2015 v Podbřezí vč. zápisu a prezenční listiny z jednání.

Pracovní verze strategie
Pracovní verzi strategie na období 2014-2020 je možné do 30.9. 2014 připomínkovat !!! Návod k připomínkování a pracovní verzi strategie naleznete na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj. Využijte proto příležitost, jak ovlivnit rozvoj regionu na nové programovací období. Za každé připomínky budeme rádi...

Pracovní verze strategie a návod k připomínkování - odkaz na stránky MMR

Mapování absorbční kapacity (květen-červen 2015)

iropkraj

 

optp