Skip to content
Strategie CLLD splnila podmínky věcného hodnocení ŘO

S velkou radostí oznamujeme, že naše společná ,,Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020" dne 24.10. 2016 splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. Nyní bude MAS čekat na vydání akceptačních dopisů a poté začne s vyhlašováním výzev.

 
Pozvánka na pracovní jednání k hodnoticím kritériím

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny zájemce na pracovní jednání nazvané Nastavení hodnoticích kritérií ve výzvách MAS. Cílem tohoto jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 3.11. 2016 od 16 h. v Obecním domě v Dobrém (č.p. 143 - bývalý Pentagon), je nastavit vhodná kritéria pro výběr projektů v připravovaných výzvách MAS. Výstupy z tohoto jednání budou předloženy Valné hromadě MAS ke schválení. Pozvánku na jednání naleznete zde.

 
Koncert HUGO RACE Fatalists

Hugo Race, legenda nejen australské nezávislé scény, se s doprovodnou kapelou Fatalists vrací do Česka a v sobotu 5. listopadu 2016 vystoupí od 19 hodin v centru ELADA v Bystrém v Orlických horách. Pozvánku na akci naleznete zde.

 
Výzva ŘO IROP č. 53 - Udržitelná doprava pro CLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 7. září 2016 průběžnou výzvu č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu". Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS. Pro území naší MAS jsou relevantní následující aktivity: Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dopručuje zájemcům z území prostudovat podmínky pro tuto oblast, přičemž již nyní je možné zahájit přípravu žádostí a příloh. Ihned po schválení strategie CLLD plánuje MAS na tuto oblast vyhlásit výzvu.

 
Vyhlášení výzev na podporu infrastruktury v ZŠ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dne 17.8. 2016 vyhlásilo výzvy zaměřené na infrastrukturu základních škol. Výzva č. 46 je zaměřená na oblasti bez sociálně vyloučených lokalit (území SO ORP Nové Město nad Metují), výzva č. 47 na oblasti s výskytem sociálně vyloučených lokalit (území SO ORP Dobruška a Náchod). Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na webu územní dimenze.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 2