Šablony pro MŠ a ZŠ I:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 23. června 2016 vyhlašuje Výzvu č. 02_16_02 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Otázky a odpovědi k Šablonám pro MŠ a ZŠ I:
Otázky a odpovědi k šablonám (aktualizace 27.9. 2016)
Animace a šablony - FAQ

Povinná publicita:
Generátor nástrojů povinné publicity (relevantní plakát A3)

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář MAS k výzvě na šablony (21.4. 2016, Studijní středisko Dobruška)
Prezentace ze semináře MAS k šablonám (21.4. 2016, Studijní středisko Dobruška)

irop