Tato sekce je věnována dalším projektům MAS, kterým se místní akční skupina věnovala či v současnosti věnuje.

Na níže uvedených odkazech naleznete informace k projektům MAS: