Místní akční skupina (MAS) je tvořena členy MAS, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera jsou uvedeny ve stanovách a jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS.

Počet partnerů MAS je nejméně 21, zároveň poměr počtu partnerů vůči počtu obyvatel území působnosti MAS je minimálně 1:2000 (počet obyvatel ke dni 1. 1. 2014).

Žádost o členství :

Zájmové skupiny MAS :

Stanovy MAS :

  • Stanovy (upravují problematiku členství)

Aktuální seznam všech členů MAS : (nejvyšší orgán - Valná hromada)

Předseda = statutární orgán spolku :

Sektor soukromý - neziskový, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
Beseda Val z. s. zastoupená Lubošem Řehákem

Aktuální seznam členů Programového výboru MAS : (výkonný a rozhodovací orgán)

Sektor soukromý - neziskový, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
Beseda Val z. s. zastoupená Lubošem Řehákem (předseda výboru)
SK Dobré, z.s. zastoupený Janem Rozínkem
FC Santus Dobruška z.s. zastoupený Ivanem Koláčným

Sektor soukromý - podnikatelský, zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
EKOFARMA Strakovec s.r.o. zastoupená Ing. Jiřím Čtvrtečkou
Ing. Jiří Petr, soukromý zemědělec

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
Město Nové Město nad Metují zastoupené Ing. Michalem Besedou MBA
Obec Deštné v Orlických horách zastoupená Alenou Křížovou
Město Opočno zastoupené Šárkou Škrabalovou
OBEC PODBŘEZÍ zastoupená Antonínem Novotným

Aktuální seznam členů Výběrové komise MAS : (výběrový orgán)

Sektor soukromý - neziskový, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách zastoupený Vítem Kloučkem, DiS.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek zastoupený Ing. Milanem Holinkou
Bc. Michaela Zemanová (fyzická osoba, nečlen MAS)
Ing. Petra Zilvarová (fyzická osoba, nečlen MAS)

Sektor soukromý - podnikatelský, zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
LABRIS, s.r.o. zastoupený Ing. Lenkou Čtvrtečkovou
Ing. Jaroslav Bašek, podnikatel
Kamil Tomek, zemědělský podnikatel

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
OBEC SLAVOŇOV zastoupená Lukášem Bartošem
Mgr. Jana Mervartová (fyzická osoba, nečlen MAS)

Aktuální seznam členů Kontrolní a monitorovací komise MAS : (kontrolní orgán)

Sektor soukromý - neziskový, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
Polyfonní sdružení - Nové Město nad Metují zastoupené Ing. Jiřím Tymlem

Sektor soukromý - podnikatelský, zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
Mervartová Jana, Mgr., advokátka

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
Obec Pohoří zastoupená Zdeňkem Krafkou (předseda komise)
OBEC SEMECHNICE zastoupená Zdeňkem Bendzem
MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Zdeňkem Drašnarem