kostelik
Popis: Město Opočno je vlastníkem nemovité památky kostel Panny Marie, číslo rejstříku 20906/6-2355, která kormě kostela zahrnuje areál "starého hřbitova" v Opočně, tj. pozemků p.č. 36, 37 a 38 se stavbami. Kostel Panny Marie je situován na pozemku p.č. 36. Zde stál původní farní dřevěný kostel z roku 1361, který byl přestavěn za Jana Rudolfa Trčky z Lípy na konci 16. století stavitelem Simonem de Paret. Současná vnější podoba kostela pochází z roku 1810, kdy byla stavitelem Zohornou zřízena i hrobka Colloredo-Mansfeldů. V letech 1883-1884 byl interiér kostela upraven v novorenezančním stylu. Kostel je odsvěcen a může sloužit pro různé potřeby města, které jej užívá pro svatební obřady, výstavy nebo knocerty. V areálu "starého hřbitova" jsou umístěny původní náhrobky, v zeleni jsou zastoupeny významné památné stromy. Projektem se řeší jak obnova nemovité kulturní památky, tak zřízení schůdného přístupu k této památce a úpravu povrchů areálu. Dojde k opravě a nátěru střešní krytiny, opravě atik a říms, opravě venkovní omítky včetně doplnění štukatérskými prvky a sjednocení vnějšího vzhledu stěn. Bude zřízena přístupová zpevněná cesta ke vchodu do objektu a hrobce. Cesta je navržena v žulovém odseku šedo žluté barvy, okolí kostela a dominatní sochy sv. Josefa s Ježíšem bude řešeno mlatovým povrchem. Areál tím bude lépe přístupný veřejnosti a bude možné jej lépe využívat pro kulturní akce města. Celková rekonstrukce areálu kostela Panny Marie s koncertní síní umožní městu rožíšti využití prostor k expozicím v areálu kostela Panny Marie a dalšímu kulturním akcím.
Příjemce dotace: Město Opočno
Realizace: 09/2012 - 12/2012
Celkové výdaje: 1 071 328,- Kč
Dotace přidělená MAS: 619 616,- Kč
Proplacená dotace: 619 616,- Kč

prvleader