Na této stránce budou doplňovány informace k jednotlivým Výzvám MAS, prostřednictvím kterých budou moci žadatelé předkládat své žádosti o dotaci v programovém období 2014-2020.

Výzvy v programovém rámci IROP - Integrovaný regionální operační program:

vyzvyIROP

 

Výzvy v programovém rámci OPZ - Operační program Zaměstnanost:

vyzvyOPZ

 

Výzvy v programovém rámci PRV - Program rozvoje venkova:

vyzvyPRV

irop