Divadelní POHODA je oblíbená přehlídka divadelních souborů, kterou pořádá Beseda Val z. s. ve spolupráci s Místní akční skupinou POHODA venkova, z.s.. Tato přehlídka, která probíhá každoročně od května do června v areálu Přírodního divadla v obci Val, má již dlouholetou tradici.

pohoda2017