V programovém období 2007-2013 místní akční skupina realizovala svůj Strategický plán Leader ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem", v rámci kterého podpořila celkem 125 projektů. Bližší informace naleznete na níže uvedených odkazech:

* Strategický plán Leader

* Výzvy k podávání Žádostí o dotaci

* Přehled zrealizovaných projektů

prvleader