Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu pořízení Techniky pro IZS III (výzva číslo 133/06_16_076/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný Text výzvy 15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS III (navýšení finanční alokace výzvy z 1 221 837,47 Kč na 1 323 740 Kč)

Text výzvy 15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 23.10. 2020, ukončení příjmu 30.11. 2020 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (20.10. 2020, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

  

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Seznam vybraných žádostí o podporu (zveřejněno 17.02. 2021)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 21.1.2021)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 21.1.2021)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 4.2.2021)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 4.2.2021)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Olešnice v Orlických horách)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Deštné v Orlických horách)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 4.2.2021)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 4.2.2021)

Zápis z Programového výboru (zveřejněno 17.2.2021)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (zveřejněno 17.2.2021)