Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání I(výzva číslo 344/06_16_075/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 12.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (vyhlášena 31.5. 2019, ukončení příjmu 31.8. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

- Příloha č. 2a Studie proveditelnosti upravená MAS - určeno pro aktivitu INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- Příloha č. 2b Studie proveditelnosti upravená MAS - určeno pro aktivitu INFRASTRUKTURA ŠTŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

- Příloha č. 2c Studie proveditelnosti upravená MAS - určeno pro aktivitu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- Pozvánka na informační seminář pro žadatele

- Prezentace z informačního semináře pro žadatele

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

- Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

- Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

- Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu (zveřejněno 2.9. 2019)

- Seznam vybraných žádostí o podporu (zveřejněno 28.11. 2019)

   

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

 - Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 4.11. 2019)

 - Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 4.11. 2019)

 - Zápis ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 15.11. 2019)

 - Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 15.11. 2019)

 - Kontrolní list z věcného hodnocení (Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují)

 - Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 15.11. 2019)

 - Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 15.11. 2019)

 - Zápis z Programového výboru (zveřejněno 28.11. 2019)

 - Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (zveřejněno 28.11. 2019)