Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Prorodinná opatření III (výzva číslo 946/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Prorodinná opatření III (vyhlášena 24.4. 2019, ukončení příjmu 31.7. 2019 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
-
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
-
Příloha č. 3 Stanovy MAS
-
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
-
Pozvánka na seminář pro žadatele (30.5. 2019, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (30.5. 2019, Dobruška)

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu (zveřejněno 2.8. 2019)

Seznam Žádostí o podporu doporučených k financování (zveřejněno 24.9. 2019)

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

 Zápis a prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 2.9. 2019)

 Zápis a prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 11.9. 2019)

 Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Bavíme se sportem z.s.)

 - Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Základní škola a Mateřská škola Ohnišov)

 - Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Mateřská škola Nový Hrádek)

 - Zápis a prezenční listina ze zasedání Programového výboru (zveřejněno 1.10. 2019)