Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Cyklodopravy I (výzva číslo 261/06_16_038/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 11.výzva MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (vyhlášena 10.12. 2018, ukončení příjmu 17.01. 2019 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
Pozvánka na informační seminář pro žadatele (17.12. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (17.12. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu: 

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu (zveřejněno 17.1. 2019)