Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Podporu zaměstnanosti II (výzva číslo 618/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Podpora zaměstnanosti II (vyhlášena 20.8. 2018, ukončení příjmu 2.11. 2018 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Výčet podporovaných aktivit a cílových skupin
- Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 4 Stanovy MAS
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Pozvánka na seminář pro žadatele (5.9. 2018, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (5.9. 2018, Dobruška)

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 2.11. 2018)

Seznam Žádostí o podporu doporučených k financování (zveřejněno 13.12. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 29.11. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 29.11. 2018)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 10.12. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 10.12. 2018)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (HANAKO CZ s.r.o.)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Dodavatel úspor s.r.o.)

Zápis z Programového výboru (ze dne 13.12. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 13.12. 2018)

Opravené prezenční listiny ze zasedání Výběrové komise a Programového výboru