Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Sociální začleňování II (výzva číslo 617/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Sociální začleňování II (vyhlášena 20.8. 2018, ukončení příjmu 2.11. 2018 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Výčet podporovaných aktivit a cílových skupin
- Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 4 Stanovy MAS
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Pozvánka na seminář pro žadatele (5.9. 2018, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (5.9. 2018, Dobruška)

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 6.11. 2018)