Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Prorodinná opatření II (výzva číslo 224/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný Text výzvy Prorodinná opatření II (navýšení finanční alokace výzvy z 1 101 593 CZK na 1 875 070,00 CZK)

Text výzvy Prorodinná opatření II (vyhlášena 1.11. 2017, ukončení příjmu 19.1. 2018 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 3 Stanovy MAS
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Číslovaná informace ŘO č. 9 Nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření (str. 1-3)
- Doplňující otázky a odpovědi
- Pozvánka na seminář pro žadatele (14.11. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (14.11. 2017, Dobruška)
- Pozvánka na seminář pro příjemce (10.10. 2018, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro příjemce (10.10. 2018, Dobruška)

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 24.1. 2018)

Seznam doporučených a náhradních Žádostí o podporu (zveřejněno 9.4. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 30.01. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 30.01. 2018)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.3. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.3. 2018)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (OBEC OHNIŠOV)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Mateřské centrum Na zámečku, o.p.s.)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 6.4. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 6.4. 2018)