Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Sociální začleňování I (výzva číslo 160/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Sociální začleňování I (vyhlášena 10.10. 2017, ukončení příjmu 21.12. 2017 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Výčet podporovaných aktivit a cílových skupin
- Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 4 Stanovy MAS
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Pozvánka na seminář pro žadatele (26.10. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (26.10. 2017, Dobruška)

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 21.12. 2017)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 30.01. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 30.01. 2018)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.3. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.3. 2018)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Město Nové Město nad Metují)