Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Prorodinná opatření I (výzva číslo 009/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Prorodinná opatření I (vyhlášena 1.12. 2016, ukončení příjmu 17.2. 2017 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Interní postupy MAS pro programový rámec OPZ
- Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 3 Stanovy MAS
- Postup pro založení žádosti o podporu v ISKP14+
- Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+
- Číslovaná informace ŘO č. 9 Nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření (str. 1-3)
- Pozvánka na seminář pro žadatele (8.12. 2016 od 15 h. v Dobrušce)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (8.12. 2016, Dobruška)
- Pozvánka na seminář pro žadatele k přípravě žádosti o podporu (11.1. 2017, Dobruška)
- Pozvánka na seminář pro příjemce (13.10. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro příjemce (13.10. 2017, Dobruška)
- Doplňující otázky a odpovědi

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise OPZ (ze dne 8.3. 2017)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise OPZ (ze dne 29.3. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise OPZ (ze dne 29.3. 2017)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise OPZ (ze dne 4.4. 2017)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Mateřská škola Nový Hrádek)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Bavíme se sportem z.s.)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise OPZ (ze dne 4.4. 2017)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 24.4. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 24.4. 2017)